PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP:

- PHP Developer :2 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển hệ thống sử dụng PHP

Lương cơ bản: 2.000 USD - 3.600 USD / tháng (Work in Japan)

700 USD – 1500 USD/ tháng (Work in Hanoi)

- Kỹ sư cầu nối BrSE

3 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển hệ thống sử dụng PHP

Lương cơ bản: 2.500 USD – 4.000 USD / tháng (

Số lượt đọc: 5075 -