Project manager
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

 

Project manager

- 4+ years of project management experience.

-  Salary Range: $2000 - $2500 Net

- Location: Ho Chi Minh

Số lượt đọc: 5257 -