Java Developer
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

Java Developer
 

- 05+ years of experience in web development technologies & have in-depth knowledge of core Java and Java EE applications.
 

- Salary: upto $2000
 

-  Location: Hanoi

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414

Số lượt đọc: 5206 -