CHUYÊN VIÊN KINH DOANH SẢN PHẨM (Hà nội)
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

 

 
 
NHIỆM VỤ CHÍNH
- Tìm kiếm các hợp đồng bán các sản phẩm do Công ty sản xuất, gồm:
+ Trạm trộn bê tông xi măng, công suất từ 90 đến 240 m3/ h
+ Xe phun tưới nhũ tương nhựa đường, xe chở nhựa đường 
+ Các kết cấu thép dạng bồn bể, kết cấu thép xây dựng dân dụng
+ Các sản phẩm cơ khí khác thị trường có nhu cầu và phù hợp với năng lực sản xuất của Công ty
- Tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ sửa chữa, dời chuyển trạm trộn bê tông xi măng.
 
Nhiệm vụ cụ thể năm 2019 
1- Về sản lượng bán hàng 2019
 Tìm kiếm, giao dịch để Công ty kí được Hợp đồng bán :
- Kí được min 4 trạm trộn bê tông xi măng
hoặc 
- Kí được min 04 Xe phun tưới nhũ tương nhựa đường
hoặc 
- Có thể tìm kiếm các hợp đồng các sản phẩm có khí khác thay thế doanh thu bán trạm trộn, xe nhũ tương nhựa đường mang lại hiệu quả cho Công ty
2- Về các công tác nghiệp vụ kinh doanh
a- Nghiên cứu để hiểu sản phẩm trạm, xe cũng như các nghiệp vụ liên quan (theo nội dung các bước và qui trình tiếp cận công việc ghi ở mục IV dưới đây) để sớm tiếp cận ngay công tác bán hàng ( có sự hỗ trợ của lãnh đạo Công ty), ưu tiên bán trạm. 
b- Lập các nội dung thu thập thông tin, phân tích về thị trường trạm, xe nhũ tương  để Công ty có căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh các sản phẩm cơ khí năm 2019, 2020.
c- Thu thập thông tin khách hàng theo nội dung Công ty yêu cầu và cập nhật các thông tin để phục vụ cho công tác bán trạm trộn, xe nhũ tương nhựa đường năm 2019.
d- Lập được giải pháp quảng bá sản phẩm trên WEBSITE và các công cụ quảng cáo, phối hợp với các bộ phận trong Công ty triển khai các công việc cụ thể để đưa các thông tin hình ảnh sản phẩm (trọng tâm trước mắt là sản phẩm cơ khí) lên WEB theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.
3- Về việc thực hiện các yêu cầu quản lí của Công ty
- Lập kế hoạch công tác tháng, tuần , báo cáo kết quả hàng tuần kết quả thực hiện nhiệm vụ theo nội dung các thông tin do Công ty qui định.
- Tuân thủ nghiêm túc các qui định, nội qui, qui chế của Công ty.
- Tuân thủ các qui định về công tác bảo mật các thông tin về bí quyết công nghệ, kĩ thuật, tình hình sản xuất, kinh doanh, các vấn đề nội bộ khác …theo qui định của Công ty.
4- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các phòng ban, phân xưởng
- Thông tin đầy đủ kịp thời cho bộ phận kĩ thuật các vấn đề cần cải tiến, sửa đổi , khắc phục về thiết kế, gia công, lắp đặt…để Công ty cải tiến kĩ thuật và sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
- Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công ty khi được các phòng yêu cầu hoặc theo chỉ đạo của Giám đốc công ty.
 
YÊU CẦU:
- Chuyên môn đào tạo 
- Kĩ sư cơ khí chuyên ngành máy xây dựng, xếp dỡ thi công cầu đường, đô thị, xây dựng dân dụng
- Tuổi không quá 40
- Có kinh nghiệm kinh doanh các sản phẩm thiết bị, cơ khí  trên 7 năm
- Khả năng giao tiếp tốt
- Kĩ năng sử dụng vi tính tốt (trình chiếu, lập các báo cáo…)
- Tuân thủ nghiêm túc các qui định của Công ty về :
- Thực hiện chế độ báo cáo tuần, tháng và các báo cáo nghiệp vụ theo qui định và chỉ đạo của Giám đốc công ty.
- Tự giác, trung thực, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ.
- Có tinh thần hợp tác, chủ động, trách nhiệm với các phòng, đơn vị, cá nhân để cùng thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.
- Luôn lấy mục tiêu, chỉ tiêu bán được sản phẩm làm nhiệm vụ trọng tâm
- Đưa ra nhiều giải pháp bán hàng hoặc cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các hướng dẫn, chỉ đạo của lãnh đạo công ty để thực hiện các chỉ tiêu được giao trong từng tháng, quí, năm.
 
QUYỀN LỢI
-  Thu nhập, gồm:
+ Lương cố định tháng:10 triệu ( Gross) có một tỉ lệ được đánh giá theo KPIs.
+ Lương bán hàng theo qui chế của Công ty
+ Ngoài ra, hàng tháng được xem xét để thưởng bổ xung. 
Nội dung cụ thể sẽ được trao đổi, thoả thuận.
-  Các chế độ quyền lợi khác:
+ Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
+ Thưởng tháng 13 hoặc quà Tết hàng năm
+ Được đào tạo để có chuyên môn sâu về sản phẩm và kĩ năng kinh doanh
+ Các chế độ , quyền lợi khác thực hiện theo chế độ nhà nước
- Thời gian đi làm: Trong tháng 3-2019
 
Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414
 
Số lượt đọc: 4593 -