Lập Trình Viên Winform (Senior/ Leader)
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

 

 

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Chịu trách nhiệm về phát triển ứng dụng quản trị doanh nghiệp, quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
- Hỗ trợ và điều chỉnh các sản phẩm hiện có.
- Tham gia các dự án phát triển ứng dụng đa nền tảng với các phòng ban khác.
- Báo cáo tiến độ dự án bao gồm chi tiết dự án, tiến độ, nguồn lực và các vấn đề khó khăn.
 
YÊU CẦU:
- Trình độ (đã tốt nghiệp) : Cao đẳng / Đại học
- Chuyên môn/ chuyên ngành : CNTT
- Kinh nghiệm làm việc : từ 3 năm trở lên
- Ngoại ngữ : anh văn giao tiếp cơ bản
- Kiến thức :
- Có kiến thức tổng thể về hệ thống ERP
-Thành thạo module kế toán – tài chính
- Đã từng tham gia các dự án phát tiển, triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp
- kỹ năng
- Phân tích nghiệp vụ
- Phân tích luồng dữ liệu
- Có kiến thức tốt về thuật toán
- Thông thạo giao tiếp API và ngôn ngữ lập trình C#
- Thông thạo SLQ server
- Làm việc nhóm và các phòng ban khác
- Mức lương đề xuất: 15,000,000 – 20,000,000
- Địa điểm: Hồ Chí Minh
 
Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414
Số lượt đọc: 5665 -