Thống kê truy cập

85292
Tổng số truy cập:85292
Khách đang online: 409
Các Sản Phẩm Dịch Vụ
Ngày đăng tin: 29/03/2016 09:08

 

Dịch v Vấn: 

 

·         Quản trị chiến lược

·         Thiết kế tổ chức

·         Chuyển đổi tổ chức

·         Xây dựng và triển khai Văn hóa doanh nghiệp

·         Xây dựng và triển khai hệ thống Quản trị nguồn nhân lực

·         Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống Quản trị nhân tài

·         Tư vấn xây dựng và triển khai chương trình đào tạo dựa trên khung năng lực

·         Tư vấn xây dựng và triển khai Chương trình huấn luyện, kèm cặp (Executive Coaching)

 

Dịch vụ Đào Tạo:

 

·         Đào tạo kỹ năng cho tổ chức & cá nhân:

 

 -  Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên (dựa trên khung năng lực)

 -  Các chương trình xây dựng và phát triển năng lực Quản lý và Lãnh đạo

 -  Các chương trình đào tạo kỹ năng làm việc, kỹ năng Lãnh đạo & Quản lý chuyên nghiệp cho cá nhân (Public Courses)

 -  Tổ chức các chuyến học tập, đào tạo + nghiên cứu ở nước ngoài (Study-tours)

 

·         Đào tạo Ngoại ngữ:

 

 -  Chương trình luyện thi lấy chứng chỉ Quốc tế TESOL

 -  Đào tạo Tiếng Anh theo đặc thù nghành nghề

 

Dịch vụ Nguồn Nhân Lực:

 

·         Dịch vụ nghiệp vụ nhân sự thuê ngoài

·         Phỏng vấn tuyển dụng

·        Dịch vụ trả lương

·        Đánh giá nhân viên

·         Tư vấn Đánh giá năng suất lao động, hiệu suất lao động, đề xuất phương án sử dụng, hoạch định nguồn nhân lực tài năng

·         Kế hoạch tuyển dụng và sa thải

Số lượt đọc: 6491 -
Các bài viết khác