Senior PHP Developer
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

Senior PHP Developer

- Experience in CakePHP/Laravel/Yii and AngularJS/Typescript

- 2 to 3 years of experience in designing and developing REST API’s and micro services

- Salary 1000$-2000$

- Location: Hanoi

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414  

Số lượt đọc: 8282 -