Technical Director
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

 

Technical Director

- 10+ years software development experience

- 5+ years of technical leadership experience

- Deep knowledge of one of the following languages: C++/C#/Java

- location: Hanoi

- salary: upto 4000

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414   

Số lượt đọc: 8529 -