• Dịch Vụ Tuyển Dụng +
  • Dịch Vụ Tư Vấn +
  • Dịch Vụ Đào Tạo +
  • Quản Trị Chiến Lược +

Thống kê truy cập

56960
Tổng số truy cập:56960
Khách đang online: 118
Tư vấn, đo lường, đánh giá năng suất lao động
Ngày đăng tin: 29/03/2019 11:30

  

TƯ VẤN, ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Tại sao bạn nên lựa chọn SWC của CEGroup Solutions?

 

Sự hiểu biết chuyên môn


Những tư vấn viên Nguồn nhân lực chiến lược xây dựng các chiến lược giàu thông tin dựa trên những hiểu biết mạnh mẽ kế thừa quan điểm độc đáo của chúng tôi về xu hướng lao động toàn cầu, những hiểu biết về thị trường bản địa, và chuyên môn về các giải pháp nhân sự.


Dịch vụ tư vấn hợp tác

 

Dịch vụ tư vấn Nguồn nhân lực chiến lược tạo ra chiến lược được điều chỉnh theo chiến lược kinh doanh của bạn thông qua hiểu biết những khả năng và văn hóa tổ chức cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của bạn. Sự tiếp cận mang tính hợp tác xác định các mô hình việc làm và tận dụng nhân lực đúng đắn nhằm giải phóng tiềm năng nhân sự của bạn, rút ngắn khoảng cách trong năng lực điều hành chiến lược của bạn.

 

Các kế hoạch hoạt động có thể đánh giá


Năng lực vô song của chúng tôi trong việc thiết kế và thực thi một chiến lược nhân sự dẫn tới một giải pháp thực tiễn ngay từ đầu. Các kế hoạch của chúng tôi đánh giá các kết quả và chắt lọc các hoạt động trên cơ sở liên tục để đảm bảo các mục tiêu của bạn đều được đáp ứng.


Ứng dụng cấu trúc lõi thực tiễn


Cấu trúc khung lõi và phương pháp của Dịch vụ tư vấn Nguồn nhân lực chiến lược được thành lập dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn của CEGroup, tư duy mở rộng và những hiểu biết thấu đáo của chúng tôi về những yếu tố định hình thế giới việc làm hiện đại. Sự kết hợp độc đáo giữa tính thực tiễn và các nghiên cứu đột phá giúp chúng tôi cung cấp cho bạn những kiến thức nhằm xây dựng một chiến thuật về nhân sự định hướng dựa trên kết quả thực tiễn.

 

Những khả năng

 

Dịch vụ tư vấn Nguồn Nhân lực chiến lược của CEGroup giúp các tổ chức giải phóng tiềm năng cần thiết của con người cho việc giành và duy trì thế mạnh cạnh tranh thông qua một chiến lược thực tiễn và các kế hoạch hành động có thể đánh giá.


Chúng tôi làm việc với những khách hàng của mình để phát triển các chiến lược nhân sự toàn diện, cho phép họ định hướng môi trường năng động của mình với sự tự tin, tạo ra thành công bền vững và thúc đẩy điều hành chiến lược kinh doanh của họ.

 

 

Tại sao bạn nên chọn TBO của CEGroup Solutions?


Các chuyên gia giàu kinh nghiệm


Chúng tôi vận dụng những hiểu biết về nhân sự trên toàn cầu, kinh nghiệm và chuyên môn trong tìm kiếm và quản lý nhân tài trên một phạm vi kĩ năng rộng lớn bao trùm tất cả các ngành công nghiệp và chức năng nhằm nhanh chóng tạo ra tính hiệu quả và năng suất lao động cho tổ chức của bạn.


Kinh nghiệm toàn cầu. Các giải pháp địa phương 

 

Mạng lưới nhân lực chuyên môn địa phương vô cùng rộng lớn của mình khiến chúng tôi nổi trội trong cung cấp cho bạn những giải pháp tân tiến và phù hợp ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi kết nối gần 3.900 văn phòng trên 80 quốc gia nhằm đem đến kết quả bạn muốn.


Tính năng động và tốc độ


Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm nhanh các ứng viên, xây dựng các nhóm và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của họ. Khả năng của chúng tôi trong việc nhanh chóng phản hồi những nhu cầu của bạn khiến bạn linh động trong việc tận dụng các cơ hội quí giá.

 

Các giải pháp linh động 

 

Chúng tôi xây dựng quan hệ hợp tác sâu rộng với bạn nhằm hiểu rõ doanh nghiệp của bạn, tham vọng của bạn, và các cơ hội việc làm của bạn. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ này, chúng tôi tạo ra những giải pháp cá nhân nhằm tiếp tục mở rộng các nhóm và tổ chức của bạn.


Tạo ra các kết quả


Các giải pháp của chúng tôi luôn hướng tới kết quả, chia sẻ những rủi ro và lợi nhuận với bạn. Đó là lí do chúng tôi được định hướng nhằm tạo ra các giải pháp tân tiến và thực tiễn nhằm tối ưu hóa các kết quả và hạn chế thời gian đánh giá.  

Số lượt đọc: 2322 -
Các bài viết khác