• Dịch Vụ Tuyển Dụng +
  • Dịch Vụ Tư Vấn +
  • Dịch Vụ Đào Tạo +
  • Quản Trị Chiến Lược +

Thống kê truy cập

85093
Tổng số truy cập:85093
Khách đang online: 218
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Ngày đăng tin: 01/04/2019 16:20

 

 

 

Tái cấu trúc doanh nghiệp

 

+ Chiến lược hoạch định, xây dựng nguồn vốn nhân lực cho tổ chức

 

+ Công cụ quản trị sự thay đổi

 

+ Thiết kế xây dựng kết cấu bộ máy tổ chức

 

+ Quản trị, công cụ xây dựng phát triển quản lý văn hoá tổ chức

Số lượt đọc: 2330 -
Các bài viết khác