• Dịch Vụ Tuyển Dụng +
  • Dịch Vụ Tư Vấn +
  • Dịch Vụ Đào Tạo +
  • Quản Trị Chiến Lược +

Thống kê truy cập

89176
Tổng số truy cập:89176
Khách đang online: 84
Chuyển đổi tổ chức
Ngày đăng tin: 01/04/2019 16:46

 

 

 

 - Xây dựng chiến lược nguồn nhân sự cho tổ chức thuộc bộ phận nhấn sự


 - Kế hoạch chuyển đổi, hoán đổi vị trí nhân sự bên trong tổ chức theo yêu cầu thực tế của kinh doanh và định hướng phát triển tổ chức.


 - Thiết kê mô hình dịch vụ hiệu quả cho bộ phân nhân sự tổ chức


 - Số hoá công nghệ quản trị của bộ phận HR

 

Số lượt đọc: 2189 -
Các bài viết khác