Giám Đốc Tương Lai
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

 

- Tuổi từ 24-30

- Đang làm quản lý

- Có tiếng Anh giao tiếp tốt

- Tư duy hệ thống xây dựng hệ thống phức tạp ,đa chiều ,bức phá giới hạn.

- Đang làm trong các mảng Sale ,Vận hành sản phẩm, Marketing ,Tuyển dụng ,Tài chính

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414

Số lượt đọc: 8724 -